Okablowanie strukturalne

Firma specjalizuje się w wykonywaniu okablowania strukturalnego. Dysponujemy odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i zapleczem technicznym pozwalającym na kompleksową obsługę tychże sieci.

Do chwili obecnej zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy kilka dużych sieci okablowania strukturalnego (ponad 200 punktów) oraz kilkanaście małych.

Podejmujemy się nie tylko budowy nowych sieci, lecz również modernizacji już istniejących.

Brak możliwości komentowania.